Aktualno

INFORMACIJA DŽEMATSKOG ODBORA DŽEMATA FALETIĆI

(o realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka kao i izgradnji mešdžida Hladivode)

Ovaj džematski odbor je na osnovu sagledane situacije, i u prvom i u drugom izbornom mandatu, pristupio djelovanju sa VIZIJOM da se povjerena imovina IZ u BiH ima održavati, čuvati i, po mogućnosti, uvečavati, te istu staviti u funkciju džematlijama, da nesmetano i u podnošljivim uslovima obavljaju svoje vjerske obaveze.

Nadalje, cijeneći konkretnu situaciju, a to je broj domaćinstava džemata Faletići, te troškove održavanja povjerenih objekata, opće stanje ambijenta u kojem živimo, socijalnu strukturu stanovništva koje čini naš džemat, STRATEŠKI smo se opredijelili da će ovaj džemat egsistirati sa jednom džamijom i izgradnjom prema mogućnostima nekoliko mešdžida (Hladivode, Škaljin Sokak, Gazijin han i Brusulje).

Pristupili smo realizaciji strateških opredjeljenja kroz realizaciju godišnjih planova rada koji su uvijek  jednoglasno usvojeni na godišnjim Skupštinama. PRVO: doveli  smo džamiju Faletići u uredno stanje sa konfornim uslovima (grijanje, klima sistem, akustika, opremljenom multimedijalnom učionicom i  uređenom odgovarajućom kutubhanom kabinetskog tipa.

Završili smo postavljanje kvalitetne i dugotrajne ograde na starom mezarju Faletići.

Pristupili izgradnji, prvog u nizu, mešdzida na Hladivodama i do sad u taj objekat uložili, kroz dvije faze,  77.356,69 KM.

Uz pomoć Medžlisa IZ Sarajevo obezbijedili smo donatora za III (završnu) fazu od 50.000,00 KM, stim da se u međuvremenu pojavio još jedan donator koji želi (putem džematskog odbora) svojim sredstvima i u vlastitoj režiji prema projektnoj dokumentaciji uraditi fasadu objekta. Na osnovu pristiglih ponuda cijena postavljanja fasade sa svim pripadajućim dijelovima iznosi  9.500,00 KM.

Ovim putem Vas informišemo da smo dana 20.05.2013. god., zajedno sa Medžlisom IZ Sarajevo potpisali ugovor o završnoj fazi izgradnje mešdžida Hladivode sa firmom  A.D.E-5 Sarajevo, koja je izvodila radove na drugoj fazi izgradnje mešdžida. Vrijednost ugovora je 80.635,90 KM, a rok izgradnje 70 dana od dana uvođenja u posao, sa sljedećim načinom plaćanja: 30% avansno plaćanje, zatim po završetku radova ostatak do 50.000,00KM. Razlika do konačno ugovorene cijene treba isplatiti izvođaču najkasnije u roku od 12 mjeseci  po završetku radova, oslobođeno od kamata.

Kada se odbije iznos radova za fasadu obaveza ovog džemata je da sakupi sredstva od  cca 21.000,00KM u roku od 12 mjeseci kako bi odgovorili ugovorenim obavezama.

Izvođač se obavezao da će uraditi sve prioritetne radove na objektu kako bi se ove godine mogao klanjati teravih-namaz u novom objektu mesdžida Hladivode.

Činjenica da je procedura odlučivanja o izvođaču radova III (završne) faze trajala duže od uobičajene, zbog niza okolnosti-prepreka koje je ovaj džematski odbor morao riješiti. Odbor je istrajao na  realizaciji projekta koji je u interesu svih džematlija džemata Faletići kao i Islamske Zajednice.

Koristimo se još jednom prilikom da pozovemo džemat, prijatelje, komšije i sve ljude dobre volje da nam pomognu u sakupljanju novčanih sredstava u iznosu od 21.000,00KM kako bi u ostavljenom roku odgovorili na ugovorenu obavezu.

Broj žiro računa MIZ Sarajevo na koji možete uplatiti svoja sredstva: 1602005500020206 sa naznakom ZA IZGRADNJU MESDŽIDA HLADIVODE.

Es-selamu 'alejkum,

 

 

                                                                  Predsjednik džematskog odbora

                                                                                 Mustafa Ahatović

 

Obavještavamo

 

U subotu, 8. juna 2013. godine u džamiji Faletići nakon klanjanja ikindije-namaza bit će upriličena svečanost povodom završetka mektebske 2012/13 godine. Tom prilikom djeci će biti podjeljeni paketići, šehadetname, a najuspješnijim skromne nagrade. Pozivamo Vas da svojim prisustvom pružiti podršku našim najmlađim na putu sticanja korisnog znanja.