Džemat Faletići je sarajevski starogradski džemat smješten na trećem kilometru starog puta Sarajevo-Pale. Džemat čine naselja: Faletići, Baruthana, Hladivode, Škaljin sokak, Brusulje i Gazijin han sa oko 750 domaćinstava. Imam džemata je Mensur ef. Salkić, profesor islamske teologije.

Džemat je poznat po mnogim prirodnim ljepotama, među kojima posebno izdvajamo plemenitu rijeku Mošćanicu, u pjesmi opjevanu, na kojoj je po predanju Sultan Mehmed Fatih uzeo abdest i sa Ravnih Bakija proučio dovu, moleći Dragog Boga da sačuva islam na ovim prostorima do Sudnjeg dana.

U Faletićima prvi vjerski objekat sagradio je Đenetića Seidbeg 1934. godine, koji je na nagovor Džemal ef. Spahe kupio zemlju i sagradio mekteb. 1964. godine sagrađena je drvena munara. U julu 1992. godine, nakon što je stanovništvo Faletića protjerano, džamija je zapaljena i srušena. Poslije reintegracije Faletića u Federaciju BiH stanovnici Faletića vratili su se na svoj toprak podižući džamiju i svoje kuće iz pepela.

 

Vakuf džemata Faletići čine: džamija, imamska kuća, mezaristan i mesdžid na Hladivodama. Nakon što je, u julu 1992. godine, stanovništvo Faletića protjerano, a džamija spaljena, duhovno središte džemata preuzeo je mesdžid, gdje su se u ratnim dejstvima, na prvoj liniji odbrane Sarajeva, odvijale sve vjerske aktivnosti. Mesdžid je nekoliko puta granatiran i vidno oštećen. U 2008. godini, nakon što je građevinska komisija utvrdila da se stari objekat ne isplati renovirati, pokrenuta je akcija izgradnje novog mesdžida.

Pratite nas i putem Facebook stranice: http://www.facebook.com/DzematFaletici